Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn - Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Tìm kiếm văn bản
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
Bộ Y tế (25 văn bản)
4109/QĐ-BYT 26/08/2021 Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
4111/QĐ-BYT 20/09/2021 Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải
pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
6328/QĐ-BYT 18/10/2018 Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám, chừa bệnh tại bệnh viện;
15/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT G 30/05/2018 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
26/2013/TT-BYT THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN H 16/09/2013 Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động truyền máu.
Sở Y tế (6 văn bản)
36/SYT-KH 29/01/2021 111/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ NGÀY THÀNH LẬP, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
G01/G02 05/04/2021 Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu
03/SYT-VP 05/01/2021 Thông tư số 16/2020/TT-BYT ngay 29/10/2020 Của Bộ Y tế
35/SYT-NVD 08/01/2021 thông tư số 27/2020/TT-BYT và thông tư số 32/2020/TT-BYT
1849/SYT-NVY 01/11/2018 Căn cứ Quyết định số 6326/QĐ-BYT ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra Y tể dự phòng;Căn cứ Quyết định số 6230/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2018;
Bệnh viện ĐK Đồng Văn (5 văn bản)
35/TB-BV 05/07/2022 Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022
BCBV 04/07/2022 BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
06/KH-CĐCS 16/10/2019 Căn cứ biên bản họp Ban chấp hành công Đoàn ngày 02 tháng 10 năm 2019
QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB THOÁT VỊ BẸN 13/03/2018 48b/QĐ-BV
Mẫu phân công nhiệm vụ các khoa phòng 09/07/2018 1895/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của bộ trưởng BYT về ban hành quy chế bệnh viện3406/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thành lập bvđk khu vực và bvđk huyện trực thuộc SYT Hà Giang431/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 về việc xếp lại hạng, nâng hạng đối với 16 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc SYT năm 20171156/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 của SYT Hà Giang về vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BVĐK huyện Đồng Văn trực thuộc SYT Hà Giang
Khác (2 văn bản)
117-KH/TU 11/08/2021 Quy ch ế số 13-QC/BTGTW, ngày 29/01/2021 cüa Ban Tuyên giáoTrung ương về giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo trí về chủ đề "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ; 8 lời bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025
277/KH-UBND 31/08/2021 Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/02/2021 về công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
năm 2021,
Thực hiện Công văn số 742/STP-PBGDPL ngày 27/8/2021 của Sơ Tư pháp
về việc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống Covid-19
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay323
  • Tháng hiện tại72,084
  • Tổng lượt truy cập2,698,355
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây