Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn - Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

 Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Lịch trực tuần 3 tháng 11 20/11/2023 Lịch trực tuần 3 tháng 11
2 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 02/12/2019 Đ 02/12/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 02/12/2019 ĐẾN 08/12/2019
3 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 28/10/2019 ĐẾ 28/10/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 28/10/2019 ĐẾN 03/11/2019
4 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 21/10/2019 ĐẾ 21/10/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 21/10/2019 ĐẾN 27/10/2019
5 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 14/10/2019 ĐẾ 14/10/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 14/10/2019 ĐẾN 20/10/2019
6 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 07/10/2019 ĐẾ 07/10/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 07/10/2019 ĐẾN 13/10/2019
7 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 30/09/2019 ĐẾ 30/09/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 30/09/2019 ĐẾN 06/10/2019
8 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 23/09/2019 ĐẾ 23/09/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 23/09/2019 ĐẾN 29/09/2019
9 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 16/09/2019 ĐẾ 16/09/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 16/09/2019 ĐẾN 22/09/2019
10 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 09/09/2019 ĐẾ 09/09/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 09/09/2019 ĐẾN 15/09/2019
11 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 02/09/2019 ĐẾ 02/09/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 02/09/2019 ĐẾN 08/09/2019
12 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 26/08/2019 ĐẾ 26/08/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 26/08/2019 ĐẾN 01/09/2019
13 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 19/08/2019 ĐẾ 19/08/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 19/08/2019 ĐẾN 25/08/2019
14 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 12/08/2019 ĐẾ 12/08/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 12/08/2019 ĐẾN 18/08/2019
15 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 29/07/2019 ĐẾ 29/07/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 29/07/2019 ĐẾN 05/08/2019
16 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 22/07/2019 ĐẾ 22/07/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 22/07/2019 ĐẾN 29/07/2019
17 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 15/07/2019 ĐẾ 15/07/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 15/07/2019 ĐẾN 21/07/2019
18 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 07/07/2019 ĐẾ 07/07/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 07/07/2019 ĐẾN 14/07/2019
19 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 01/07/2019 ĐẾ 01/07/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 01/07/2019 ĐẾN 07/07/2019
20 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 24/06/2019 ĐẾ 24/06/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 24/06/2019 ĐẾN 30/06/2019
21 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 17/06/2019 ĐẾ 17/06/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 17/06/2019 ĐẾN 23/06/2019
22 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 10/06/2019 ĐẾ 10/06/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 10/06/2019 ĐẾN 16/06/2019
23 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 03/06/2019 ĐẾ 03/06/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 03/06/2019 ĐẾN 09/06/2019
24 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 27/05/2019 ĐẾ 27/05/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 27/05/2019 ĐẾN 02/06/2019
25 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 20/05/2019 ĐẾ 20/05/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 20/05/2019 ĐẾN 26/05/2019
26 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 13/05/2019 ĐẾ 13/05/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 13/05/2019 ĐẾN 19/05/2019
27 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 06/05 - 13/5& 06/05/2019 Bảng phân trực ngày nghỉ lễ 06/05 - 13/5/2019
28 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 22/04/2019 ĐẾ 22/04/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 22/04/2019 ĐẾN 28/04/2019
29 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 15/04/2019 ĐẾ 15/04/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 15/04/2019 ĐẾN 21/04/2019
30 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 08/04/2019 ĐẾ 08/04/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 08/04/2019 ĐẾN 14/04/2019
31 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 01/04/2019 ĐẾ 01/04/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 01/04/2019 ĐẾN 07/04/2019
32 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 25/03/2019 ĐẾ 25/03/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 25/03/2019 ĐẾN 31/03/2019
33 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 18/03/2019 ĐẾ 18/03/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 18/03/2019 ĐẾN 24/03/2019
34 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 11/03/2019 ĐẾ 11/03/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 11/03/2019 ĐẾN 17/03/2019
35 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 04/03/2019 ĐẾ 04/03/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 04/03/2019 ĐẾN 10/03/2019
36 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 25/02/2019 ĐẾ 25/02/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 25/02/2019 ĐẾN 03/03/2019
37 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 11/02/2019 ĐẾ 11/02/2019 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 11/02/2019 ĐẾN 17/02/2019
38 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 26/11/2018 ĐẾ 26/11/2018 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 26/11/2018 ĐẾN 02/12/2018
39 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 19/11/2018 ĐẾ 19/11/2018 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 19/11/2018 ĐẾN 25/11/2018
40 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 12/11/2018 ĐẾ 12/11/2018 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 12/11/2018 ĐẾN 18/11/20118
41 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 05/11/2018 ĐẾ 05/11/2018 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 05/11/2018 ĐẾN 11/11/2018
42 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 29/10/2018 ĐẾ 29/10/2018 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 29/10/2018 ĐẾN 04/11/2018
43 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 22/10/2018 ĐẾ 22/10/2018 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 22/10/2018 ĐẾN 28/10/2018
44 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 15/10/2018 ĐẾ 15/10/2018 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 15/10/2018 ĐẾN 21/10/2018
45 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 08/10/2018 ĐẾ 08/10/2018 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 08/10/2018 ĐẾN 14/10/2018
46 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 01/10/2018 ĐẾ 01/10/2018 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 01/10/2018 ĐẾN 07/10/2018
47 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TỪ 24/9/2018 ĐẾ 24/09/2018 LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây