Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn - Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

Báo cáo kết quả tự kiểm tra bệnh viện năm 2022

Chủ nhật - 11/12/2022 20:23
SỞ Y TẾ TỈNH HÀ GIANG
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐỒNG VĂN
Địa chỉ chi tiết: Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang
Số giấy phép hoạt động:65/HAG-GPHĐ Ngày cấp: 26/9/2019
Tuyến trực thuộc: 3.Quận/Huyện
Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ TỈNH HÀ GIANG
Hạng bệnh viện: Hạng II
Loại bệnh viện: Đa khoa
TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 290 (Có hệ số: 312)
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.51
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 2 38 38 4 82
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 2.44 46.34 46.34 4.88 82
Ngày.........tháng..........năm.........
NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN
(ký tên)
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)
 
 
 
 
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
I. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG
Mã số Chỉ tiêu Bệnh viện tự đánh giá NĂM 2022 Đoàn KT đánh giá NĂM 2022 Chi tiết
A PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)      
A1 A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)      
A1.1 Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể 4 0  
A1.2 Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật 3 0  
A1.3 Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh 4 0  
A1.4 Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời 3 0  
A1.5 Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên 4 0  
A1.6 Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện 3 0  
A2 A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)      
A2.1 Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường 4 0  
A2.2 Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện 4 0  
A2.3 Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt 5 0  
A2.4 Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý 4 0  
A2.5 Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện 3 0  
A3 A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)      
A3.1 Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp 4 0  
A3.2 Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp 3 0  
A4 A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)      
A4.1 Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị 4 0  
A4.2 Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân 4 0  
A4.3 Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác 4 0  
A4.4 Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế 0 0  
A4.5 Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời 4 0  
A4.6 Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp 4 0  
B PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)      
B1 B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)      
B1.1 Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện 4 0  
B1.2 Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện 3 0  
B1.3 Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện 4 0  
B2 B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)      
B2.1 Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp 4 0  
B2.2 Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức 4 0  
B2.3 Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực 5 0  
B3 B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)      
B3.1 Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế 4 0  
B3.2 Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế 4 0  
B3.3 Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện 4 0  
B3.4 Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế 4 0  
B4 B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)      
B4.1 Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai 4 0  
B4.2 Triển khai văn bản của các cấp quản lý 5 0  
B4.3 Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện 3 0  
B4.4 Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận 5 0  
C PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)      
C1 C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)      
C1.1 Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện 3 0  
C1.2 Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ 3 0  
C2 C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)      
C2.1 Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học 4 0  
C2.2 Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học 4 0  
C3 C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2)      
C3.1 Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế 3 0  
C3.2 Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn 4 0  
C4 C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)      
C4.1 Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn 4 0  
C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện 4 0  
C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay 4 0  
C4.4 Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện 3 0  
C4.5 Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định 4 0  
C4.6 Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định 3 0  
C5 C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2)      
C5.1 Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật 2 0  
C5.2 Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới 4 0  
C5.3 Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng 3 0  
C5.4 Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 3 0  
C5.5 Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện 3 0  
C6 C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3)      
C6.1 Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả 3 0  
C6.2 Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị 4 0  
C6.3 Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện 3 0  
C7 C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)      
C7.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện 3 0  
C7.2 Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện 3 0  
C7.3 Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện 3 0  
C7.4 Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý 4 0  
C7.5 Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện 2 0  
C8 C8. Chất lượng xét nghiệm (2)      
C8.1 Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh 3 0  
C8.2 Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm 3 0  
C9 C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)      
C9.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược 4 0  
C9.2 Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược 4 0  
C9.3 Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng 4 0  
C9.4 Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý 3 0  
C9.5 Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng 4 0  
C9.6 Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả 4 0  
C10 C10. Nghiên cứu khoa học (2)      
C10.1 Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học 3 0  
C10.2 Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 4 0  
D PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)      
D1 D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3)      
D1.1 Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện 3 0  
D1.2 Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện 3 0  
D1.3 Xây dựng văn hóa chất lượng 3 0  
D2 D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5)      
D2.1 Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh 3 0  
D2.2 Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục 3 0  
D2.3 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa 3 0  
D2.4 Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ 3 0  
D2.5 Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã 3 0  
D3 D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3)      
D3.1 Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện 3 0  
D3.2 Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện 3 0  
D3.3 Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện 3 0  
E PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA      
E1 E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)      
E1.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh 3 0  
E1.2 Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh 3 0  
E1.3 Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF 4 0  
E2.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa 3 0  
II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Điểm TB Số TC áp dụng
PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) 0 0 5 12 1 3.78 18
A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) 0 0 3 3 0 3.50 6
A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) 0 0 1 3 1 4.00 5
A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) 0 0 1 1 0 3.50 2
A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) 0 0 0 5 0 4.00 5
PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) 0 0 2 9 3 4.07 14
B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) 0 0 1 2 0 3.67 3
B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) 0 0 0 2 1 4.33 3
B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) 0 0 0 4 0 4.00 4
B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) 0 0 1 1 2 4.25 4
PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) 0 2 17 16 0 3.40 35
C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) 0 0 2 0 0 3.00 2
C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) 0 0 0 2 0 4.00 2
C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) 0 0 1 1 0 3.50 2
C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) 0 0 2 4 0 3.67 6
C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) 0 1 3 1 0 3.00 5
C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) 0 0 2 1 0 3.33 3
C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) 0 1 3 1 0 3.00 5
C8. Chất lượng xét nghiệm (2) 0 0 2 0 0 3.00 2
C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) 0 0 1 5 0 3.83 6
C10. Nghiên cứu khoa học (2) 0 0 1 1 0 3.50 2
PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) 0 0 11 0 0 3.00 11
D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) 0 0 3 0 0 3.00 3
D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) 0 0 5 0 0 3.00 5
D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) 0 0 3 0 0 3.00 3
PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA 0 0 3 1 0 3.25 4
E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) 0 0 2 1 0 3.33 3
III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN
BVĐK huyện Đồng Văn tiến hành tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2022 bắt đầu từ ngày 15/11/2022. Đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện gồm 21 thành viên (Là thành viên trong HĐQLCLBV và là Trường/ phó/ Phụ trách các khoa/ Phòng trong Bệnh viện). Kết thúc quá trình tự đánh giá, kiểm tra CLBV năm 2022 vào ngày 02/12/2022. Kết quả tự kiểm tra đánh giá như sau: -Tổng số tiêu chí áp dụng: 82/83 tiêu chí; - Tỷ lệ áp dụng các tiêu chí: 99 phần trăm - Tổng số điểm các tiêu chí: 290 (có hệ số: 312) - Điểm Trung bình các tiêu chí: 3,51 Mức 2: có 02 tiêu chí Mức 3: có 38 tiêu chí Mức 4: có 38 tiêu chí Mức 5: có 4 tiêu chí.
IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
·  a. Biểu đồ chung cho 5 phần (từ phần A đến phần E)
·  b. Biểu đồ riêng cho phần A (từ A1 đến A4)
·  c. Biểu đồ riêng cho phần B (từ B1 đến B4)
·  d. Biểu đồ riêng cho phần C (từ C1 đến C10)
·  e. Biểu đồ riêng cho phần D (từ D1 đến D3)
V. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
- BVĐK huyện Đồng Văn đã phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2022.
Năm 2022 Bệnh viện đã phấn đấu:
01 tiêu chí ở mức 2 nâng lên mức 4.
05 tiêu chí ở mức 3 lên mức 4.
BVĐK huyện Đồng Văn: Khuôn viên xanh, sạch, đẹp, có sân chơi cho bệnh nhân nhi, có cấp quần áo miễn phí cho bệnh nhân theo hình thức " Tủ quần áo từ thiện - Ai có mang chi - Ai cần đến lấy".
Triển khai được một số các DVKT mới, đào tạo nhân lực để phát triển các DVKT cao.
Tranh thủ hợp tác và nhận hỗ trợ trực tiếp về chuyên môn đối với Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung Ương trong năm 2022- 2023.
Bệnh nhân được phục vụ, đáp ứng các DVKT phù hợp, Được bảo đảm an toàn, an ninh.
Bệnh nhân được đáp ứng các nhu cầu về vật chất, tinh thần.
Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác quản lý bệnh viện và khám chữa bệnh (tham giá Đề án khám chữa bệnh từ xa với 06 BV tuyến Trung Ương).
Trong năm không để sảy ra sai sót chuyên môn gây ảnh hường đến uy tín của bệnh viện cũng như của ngành.
Nhận được thư khen của nhiều bệnh nhân trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.
Cung ứng đầy đủ thuôc, vật tư, hóa chất trong công tác khám, chữa bệnh.
Tích cực nghiên cứu khoa học và áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học năm trước vào CTCL năm sau.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI
- Chưa cung cấp được các suất ăn bệnh lý cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện.
- Hệ thống nhà cầu che mưa nắng trong khuôn viên Bệnh viện chưa được liên hoàn và đầy đủ.
- Chưa bố trí khám bệnh theo quy trình " Khép kín" ngay tại Khoa khám bệnh. Các Xét nghiệm Cận lâm sàng đều thực hiện ở các khoa phòng riêng, tách biệt khoa khám bệnh.
VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
- Đào tạo Nhân lực khoa Dinh dưỡng.
- Phấn đấu từ năm 2023 sẽ cung cấp xuất ăn bệnh lý tới bệnh nhân nội trú của Bệnh viện.
VIII. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
- Hiện tại Bệnh viện đã có 1 bác sĩ đi đào tạo BSCK về Dinh dưỡng
- Cử các Bác sĩ đi đào tạo về chuyên môn như: HSCC, Truyền nhiễm, Nhi khoa,
IX. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
-Tiếp tục cải tiến chất lượng bệnh viện liên tục và chất lượng thực sự nhằm mang lại sự hài lòng cho Bệnh nhân, người nhà người bệnh.
- Mang lại môi trường công tác tích cực, thân thiện và đảm bảo an toán cho nhân viên y tế
- Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các cấp - ngành để đẩy mạnh công tác đào tạo, trang bị Máy móc, tận dụng nhân lực để phát triển và xây dựng bệnh viện trong những năm tiếp theo.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây